Recent nieuws

Nieuwe doorbraak in Alzheimeronderzoek !

Onder leiding van Prof. Bart De Strooper en Prof. Lucia Chavez-Guttièrrez heeft een team onderzoekers van de KULeuven/VIB een nieuwe doorbraak gerealiseerd in het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. De onderzoekers hebben namelijk een nieuw spoor ontdekt om schade in de hersenen te vermijden en zo de ziekte van Alzheimer te voorkomen.
Alzheimer wordt veroorzaakt door ophopingen van eiwitten of plaques, geproduceerd door een enzymecomplex. Deze samengeklitte eiwitfragmenden zorgen op hun beurt dan vermoedelijk voor het afsterven van zenuwcellen en veroorzaken zo het geheugenverlies en andere symptomen. Onderzoekers wereldwijd zijn naarstig opzoek naar manieren en/of medicatie om dit samenklitten te voorkomen en/of om de ontstane plaques terug af te breken. Door nu de interactie tussen het enzymecomplex en de eiwitten te stabiliseren is het volgens het Leuvense onderzoeksteam mogelijk te verhinderen dat er in de hersenen schadelijke fragmenten ontstaan van deze eiwitten.
Dit is een geweldige stap voorwaarts in de strijd tegen Alzheimer.
Stichting Alzheimer Onderzoek is dan ook fier dat zij in 2017- 2018 mede het onderzoek van Prof. Lucia Chavez-Guttiérrez financiert. 
Dit is tevens een bevestiging dat de aan Stichting Alzheimer Onderzoek gedane giften worden gebruikt ter financiering van de beste onderzoekspistes. Dank aan al onze trouwe donateurs !
Maar zoals de wetenschappers ook zeggen : we zijn er nog niet, er moet nog veel bijkomend onderzoek en testen gebeuren om uiteindelijk komen tot een medicatie.
Daarom ook onze oproep : blijf het onderzoek steunen want u kan mee het verschil maken !  

 

 

September maand - Cupcake maand

De 2e editie van de Cupcake-actie was een overweldigend succes !
We konden dit jaar rekenen op 4 x meer deelnemende organisaties dan bij vorige editie.
Dagelijks komen er nog bedragen binnen op de rekening en ook medingen dat er nog acties lopende zijn.
Daarom is het nu nog niet mogelijk een eindbalans op te maken.
Wel kunnen we al een tipje van de sluier oplichten : het bedrag van vorig jaar (40.000eur) zal fors overschreden worden...
Medio november wordt dan de definitieve slotsom bekend via onze nieuwsbrief, sociale media en natuurlijk ook op deze website.

Stortingen kunnen nog steeds op de cupcake-rekening van de stichting : BE83 0017 5620 5915

STICHTING ALZHEIMER ONDERZOEK STEUNT DE ACTIE 
#EenNootVoorDementie

Voorkomen is betere dan genezen. Ook voor Alzheimer.

(interview met Dennis J. Selkoe, de meest geciteerde Alzheimer-professor ter wereld, het Alzheimer-icoon bij uitstek)

Op maandag 4 februari ontving  Harvard Prof. Dennis J. Selkoe een eredoctoraat van de KULeuven. Dit eredoctoraat werd gepromoot door professoren Bart De Strooper en Wim Robberechts.

Dennis J. Selkoe werd voornamelijk gelauwerd voor zijn baanbrekende wetenschappelijke inzichten, maar ook om zijn niet-aflatende zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen voor Alzheimer en andere aandoeningen die verregaande hersenschade toebrengen.

Over het levenswerk van prof. Dennis J. Selkoe.

De zoektocht naar een behandeling voor de ziekte van Alzheimer verloopt moeizaam”, geeft ook professor Selkoe toe. “Maar ik blijf ervan overtuigd dat we vooruitgang boeken.” Of we de ziekte ooit echt kunnen genezen, is ook voor hem een vraagteken. “Maar Alzheimer voorkomen moet wel haalbaar zijn. Het is zaak om erbij te zijn nog voor de aftakeling in de hersenen begint. Volgens de meest recente gegevens kan dat bij Alzheimerpatiënten zelfs 20 tot 25 jaar zijn vooraleer de eerste geheugenproblemen worden vastgesteld.
In de ogen van prof. Selkoe is het daarom niet verwonderlijk dat ook de recentste klinische studies – op mensen met lichte tot matige dementie – niet voor de verhoopte doorbraak hebben gezorgd : we beginnen in al deze studies pas met behandelen als het brein al onherroepelijke schade heeft opgelopen.

Over de vruchten van 30 jaar onderzoek.

Dertig jaar Alzheimer-onderzoek heeft ons veel bijgeleerd” betoogt prof. Selkoe. “We hebben een complex netwerk ontrafeld van tientallen biomoleculen en celcomponenten die op de een of andere manier betrokken zijn bij het ontstaan en de evolutie van de ziekte van Alzheimer. Een onderzoek dat elke dag nog nieuwe elementen en inzichten aanlevert.” Het is alsof de onderzoekers een complexe puzzel aan het leggen zijn. Elk nieuw stukje geeft een betere kijk op het geheel van de puzzel. Vandaag zijn er al honderden puzzelstukjes in elkaar geschoven, maar niemand weet precies hoe groot de hele puzzel uiteindelijk wordt.

Over de geneesmiddelen.

Om en bij de 80 potentiële Alzheimergeneesmiddelen heeft de farmaceutische industrie al uitgetest. Het ene al in een verdere ontwikkelingsfase dan het andere. Grote doorbraken bleven alsnog uit.

Toch hebben, in de ogen van prof. Selkoe, deze studies ons veel bijgeleerd. “Het mislukken heeft teleurstelling teweeg gebracht bij patiënten, hun families, artsen en onderzoekers. Toch zijn het geen verloren inspanningen. Integendeel, ze leren ons wat eventueel wel kan werken, en wat niet, en welke stappen we nu moeten nemen. Op basis van die studies kunnen we nieuwe paden uittekenen om deze aandoening te lijf te gaan.” Dit is toch al een eerste positieve vaststelling.

Over hoe het nu verder moet...of over veel vroeger diagnosticeren en behandelen.

Voor slagaderverkalking of hoge bloeddruk vinden we het vanzelfsprekend om zo vroeg mogelijk te behandelen met als doel verder onheil te voorkomen. We raden deze mensen aan om te stoppen met roken, gezonder te eten, meer te bewegen en we geven hen statines of beta-blokkers. Allemaal om te voorkomen dat ze een hartinfarct of een beroerte krijgen.

Om succes te hebben bij de behandeling van Alzheimer moeten we volgens Selkoe precies dezelfde strategie gebruiken : ingrijpen op het ogenblik dat de neurodegeneratie nog maar pas begonnen is. Misschien moeten we in dit geval zelfs niet langer spreken van ‘behandelen’ maar eerder van ‘voorkomen’. Net zoals we vandaag met statines en beta-blokkers een hartaanval of een hersenbloeding willen voorkomen. Zo moeten we ook neurodegeneratie behandelen om geheugen en andere cognitieve problemen te voorkomen. “We hebben daarvoor de diagnostische instrumenten beschikbaar” betoogt Selkoe. “Met behulp van biochemische tests kunnen we in het cerebrospinaal vocht de eerste fasen van de Alzheimerspecifieke neurodegeneratie aantonen. Ook met een PET-scan van de hersenen lukt dat aardig.”

Over een hoopgevende toekomst.

Een grondige herziening van het klinisch onderzoek voor de ziekte van Alzheimer is echt noodzakelijk” meent prof. Selkoe. “Hoewel het ongeziene inspanningen zal vragen, zijn preventiestudies voor Alzheimer mogelijk. Mits de studies slim worden opgezet en de patiëntenpopulatie goed is gekozen. Bijvoorbeeld door personen te betrekken met een hoog erfelijk risico op de aandoening die nog in de preklinische fase zitten.”

“Voor de huidige generatie Alzheimerpatiënten ligt er helaas niet onmiddellijk een nieuwe therapie in het verschiet, maar we hebben de plicht om verder te blijven zoeken. De plicht om vandaag aan vitale dertigers, veertigers en vijftigers – en vooral ook aan hun kinderen en kleinkinderen – te zeggen dat we er alles aan doen om voor hen wel een therapeutische uitweg te vinden uit Alzheimer”.

In 2010 kondigde president Obama aan om een zeer belangrijke financiële inspanning te doen om Alzheimer een halt toe te roepen.  De Amerikaanse wetenschappelijke wereld, onder leiding van Selkoe, kondigde aan dat zij samen met de president alles op alles zouden zetten om deze ziekte binnen 15 jaar stop te zetten. Hiervoor dankt prof. Selkoe dan ook de Belgische onderzoekers, die mee aan de wereldtop staan van het Alzheimer- en dementieonderzoek, prof Christine Van Broeckhoven en Bart De Strooper voor hun niet aflatende steun en samenwerking in deze strijd.

“We moeten blijven verder zoeken naar een oplossing” besluit Selkoe “immers de patiënten en hun families die ik dagelijks zie, herinneren mij aan Winston Churchill’s aansporing : never, never ever quit!”

Dankwoord aan de Stichting Alzheimer Onderzoek (SAO)

Prof. Selkoe bedankte de voorzitter van SAO persoonlijk voor onze inzet om het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer jaarlijks opnieuw met een mooie bedrag te financieren. Want alleen onderzoek geeft hoop voor een toekomst zonder Alzheimer !

Leuvens onderzoek opent nieuwe weg voor de behandeling van Alzheimer

Onderzoekers verbonden aan het VIB en KU Leuven leggen een nieuw doelwitmolecule bloot voor de ontwikkeling van een behandeling tegen de ziekte van Alzheimer.
Momenteel kan deze ziekte nog niet genezen worden. Vele kandidaat-geneesmiddelen falen omdat zij ook op levensnoodzakelijke eiwitten Inwerken.
Deze Leuvense ontdekking kan het aangrijpingspunt vormen van een behandeling tegen de ziekte van Alzheimer met minder neveneffecten en die de allereerste symptomen van de ziekte onderdrukt.
Dit onderzoek verschijnt in het toonaangevende tijdschrift Nature Medicine.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in de onderzoeksgroep van Prof. Bart De Strooper in het VIB Onderzoekscentrum voor Ontstaansmechanismen van Ziekten, KU Leuven.

Voor meer informatiehttp://www.vib.be/nl/nieuws/Pages/Leuvens-onderzoek-opent-nieuwe-weg-voo...

 

Subscribe to Recent nieuws