Onderzoeksteam van Bart De Strooper vindt nieuw doelwit voor geneesmiddel tegen Alzheimer

Deze ontdekking is een ware mijlpaal, want op dit moment bestaat er nog altijd geen doeltreffend geneesmiddel tegen Alzheimer!

Bart De Strooper en andere onderzoekers ontrafelden reeds enkele jaren geleden het proces waardoor de typische amyloïde plakken in de hersenen van Alzheimer patiënten ontstaan en ze ontdekten dat secretases hierbij een grote rol spelen. De onderzoekers wilden daarom nagaan of er nog andere stoffen betrokken zijn bij het ontstaan van deze plakken. Hiervoor werd een speciaal onderzoeksteam samengesteld met VIB-wetenschappers verbonden aan het Centrum Menselijke Erfelijkheid (K.U.Leuven), namelijk Amantha Thathiah en collega’s in het VIB-departement Ontwikkelings- en Moleculaire Genetica. Onder leiding van Bart De Strooper en in samenwerking met onderzoekers van het biotechbedrijf Galapagos gingen deze wetenschappers op zoek naar dergelijke stoffen. En hun vermoeden bleek terecht... er werd een nieuwe stof geïdentificeerd: het GPR3 eiwit. Meer nog, zowel bij proefcellen als bij proefdieren konden de onderzoekers aantonen dat het blokkeren van GPR3 tot vermindering van de plakken leidt. Met andere woorden: het GPR3 eiwit bleek uitstekend geschikt als doelwit voor een nieuw geneesmiddel tegen de ziekte van Alzheimer.

Wat betekent dit nu concreet?
Zoals u weet, vernietigt de ziekte van Alzheimer langzaam en geleidelijk hersencellen. Daardoor verliezen Alzheimerpatiënten geleidelijk hun geestelijke capaciteit: eerst takelt het geheugen af, maar later ook de cognitieve vermogens. De huidige geneesmiddelen voor Alzheimerpatiënten ondersteunen voor korte tijd het geheugen, maar stoppen het afsterven van de hersencellen niet. Ze kunnen hooguit gedurende de eerste fasen van de ziekte het geheugenverlies beperken. Het merendeel van alle geneesmiddelen die in de apotheek te krijgen zijn, tegen gelijk welke ziekte, grijpt in op eiwitten van een welbepaald eiwittype. GPR3 is van dat type – wat op dit ogenblik van geen enkel ander bij Alzheimer betrokken eiwit gezegd kan worden.

De verdere zoektocht en ontwikkeling van dit geneesmiddel zal uitgevoerd worden door het Vlaamse biotechnologiebedrijf Galapagos. Wellicht zal ‘het Alzheimer geneesmiddel’ er nooit in slagen om iemand zijn geheugen terug te geven, maar hopelijk kan de aandoening tot stilstand gebracht worden door zoveel mogelijk hersencellen te redden.

U vindt meer info op deze websites: www.vib.be/Research/EN/Research+Departments/Department+of+Molecular+and+...
en www.vib.be
Bovendien stelt VIB een e-mailadres ter beschikking waar iedereen terecht kan met vragen over dit en ander medisch gericht onderzoek: patienteninfo@vib.be.

Belangrijk:
Dit onderzoek onder de directie van Bart De Strooper wordt gefinancierd door ULB, Geisinger Medical Center, Harvard Medical School, IWT, Methusalem Grant, Fund for Scientific Research, IUAP, K.U.Leuven en VIB en de Stichting voor Alzheimer Onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek op dit wereldniveau kost geld, heel veel geld... daarom blijven wij ons inzetten voor het inzamelen van de nodige fondsen. Wij hopen van harte dat deze nieuwe ontdekking u zal motiveren om deze wetenschappers te blijven steunen met uw gulle giften.