Prettige feestdagen & voorspoedig 2017 !

 Topfunctie in Londen voor Alzheimerexpert Bart De Strooper  !

 

Prof. Bart De Strooper, Wetenschappelijk Adviseur van Stichting Alzheimer Onderzoek en Directeur van het VIB Center for the Biology of Disease
aan de KU Leuven wordt de nieuwe directeur van het Dementia Research Institute aan het University College London.

Welverdiende proficiat Bart !

 

Bart komt aan het hoofd te staan van 400 enthousiaste medewerkers en onderzoekers die samen het dementieonderzoek willen versnellen.

Volgens Bart moet het mogelijk zijn met het bijeenbrengen van zoveel talent en kennis om in versnel tempo te komen tot een ‘Alzheimerpil’.
Het nieuwe onderzoeksinstituut krijgt een budget van 250 miljoen £ ter beschikking om deze, en misschien ook andere, doorbraken te verwezenlijken.

 

Wij zijn als stichting zeer verheugd en zelfs vereerd met deze topbenoeming.
Prof. De Strooper kreeg in het verleden reeds verschillende beurzen van onze stichting,
waaronder de prestigieuze ‘Excellence Award van 240.000 EUR in 2007.
Dit is voor onze vele donateurs een bevestiging dat hun giften elk jaar zeer goed besteed worden, telkens aan de belangrijkste en meest beloftevolle onderzoeksprojecten !

 

Meer info : http://www.alzforum.org/news/interviews/post-brexit-uk-picks-belgian-run-its-flagship-dementia-research-institute

 

In primeur kan ik u ook reeds melden dat 2016 opnieuw een goed jaar was voor de stichting : wij kunnen nl. opnieuw 11 wetenschappelijke
onderzoeksprojecten financieren en dit voor een totaal bedrag van 1.250.000 EUR. Deze mooie realisatie kwam mede tot stand met de steun van
enkele fondsen van de Koning Boudewijnstichting.

Belangrijk in dit verhaal is dat we niet alleen 6 onderzoeksprojecten steunen van gevestigde onderzoekers, maar ook de waardevolle projecten
financieren van 5 beloftevolle jonge onderzoekers. Zij zijn tenslotte de sleutel voor de toekomst.

 

Verder wens ik u allen : Prettige feestdagen en een heel voorspoedig 2017 !

Wilfried Nys
Directeur SAO