Bescherm en plan uw nalatenschap

Wils(on)bekwaamheid bij Alzheimer en dementie

Wil jij blijven beslissen over je vermogen wanneer
je dit zelf niet meer zal kunnen?

De zorgvolmacht biedt hierbij “de” oplossing.

Met deze volmacht bepaalt uzelf wie in uw plaats
belangrijke beslissingen of handelingen kan stellen
ivm uw goederen of financiën wanneer u het zelf
niet meer kan.

Meer info - mail naar : info@alzh.org